Select Page

Siffror på Byggklossar app

Lär dig räkna från 1 till 1000

Utveckla ett siffersinne med siffror från 100 till 1000 med denna lärorika app från MagiWise.

Du kommer att lära dig att räkna siffrorna och att placera dem i korrekt ordning från liten till stor. Men du lär dig även att skriva siffrorna korrekt genom att lyssna på uttalet av siffran. Är det 193 eller ska det vara 139? Du lär dig även att göra större hopp med olika multipler.
Målet är att få ett bra sinne för hur siffrorna relaterar till varandra och att få en god förståelse för systemet för hur större tal skrivs med tre mindre siffror. Detta är väldigt viktigt innan du börjar räkna med summor som innehåller tal över 100.

Appen inkluderar 22 övningar och 3 tester

Systemet är byggt på ett sådant sätt att du lär dig räkna från 100 till 1000 i 22 steg. Först lär du dig att känna igen siffrorna, sedan räknar du i steg om 1 följt av steg om 5, 10, 20, 40 och slutligen 50.

Lyssna på siffrorna.

Under den här övningen kommer du att lyssna på rösten som säger siffrorna på korrekt sätt, sedan måste du skriva in siffrorna och se om du har rätt. Först övar du i hela hundra-tal (t.ex. 100, 200, 300), sedan tiotal inom hundratal (t.ex. 110, 120) och slutligen övar du på alla siffror inom hundratal (t.ex. 110, 111, 112). När du har klarat av alla övningarna kan du skriva ner alla siffror under tusen.

Arrangera siffrorna från lägsta till högsta.

I denna övning kommer du att se flera byggklossar med frågetecken på skärmen. Syftet är att skriva in de siffror som fattas i korrekt ordning. På så vis lär du dig siffrornas ordning väldigt väl. Vi börjar med hopp om en siffra i taget, men de ökar under nästa övning.

Räkna med hopp om 1, 5, 10, 20, 40 och 50.

I dessa övningar kommer du nära att räkna med stora tal. Du kommer att se en sifferrad. Det är upp till dig att placera korrekt siffra som fattas på linjen.

Vill du se appen?

Denna reklamfilm visar en översikt över övningarna och ger en bra bild av hur du kan träna med den här appen.

Är du redo att börja?

Köp appen i din App Store: