Select Page

Tall på klosser app

Lær å telle fra 1 til 1000

Utvikle en forståelse av tallene fra 100 til 1000 med denne pedagogiske appen fra MagiWise.

Du lærer å telle tallene og plassere dem i korrekt rekkefølge, fra lite til stort. Men du lærer også å skrive tallet riktig ved å lytte til uttalen av tallet. Er det 193 eller fortsatt 139? Du vil også lære å utføre hopp med forskjellige multipler.
Målet er å få en god forståelse for hvordan tallene forholder seg til hverandre og du får et godt grep på systemet ved å skrive et tall med tre sifre. Dette er veldig viktig før du faktisk begynner å regne med summer som inneholder tall på over 100.

Appen inkluderer 22 øvelser og 3 tester.

Det er satt opp på en slik måte at du kan lære å telle fra 100 til 1000 i 22 trinn. Først lærer du å kjenne igjen tallene, deretter teller vi på trinn med 1. Deretter hopp på 5, 10, 20, 40 og til slutt 50.

Lytt til tallet.

Under denne øvelsen må du lytte til stemmen som vil uttale tallet riktig, så må du skrive inn tallet og se om det er korrekt. Først øver du med hele hundretall (f.eks. 100, 200, 300), deretter titall i hundretall (f.eks. 110, 120) og til slutt vil du øve på alle hundretall (f.eks. 110, 111, 112). Når du har utført disse øvelsene, kan du skrive ned ethvert tall på under tusen.

Plasser tallene fra lavt til høyt.

I disse øvelsene vil du se flere klosser med spørsmålstegn på skjermen. Meningen er å legge til de manglende tallene i korrekt rekkefølge. På denne måten lærer du rekkefølgen på tallene veldig godt. Vi starter med hopp fra én, men det vil øke i de neste øvelsene.

Tell med hopp på 1, 5, 10, 20, 40 og 50.

I disse øvelsene kommer du i nærheten av å regne med store tall. Du vil se en tallinje. Det er opp til deg å plassere det korrekte manglende tallet på linjen.

Vil du se appen?

Denne salgsfremmende videoen viser en oversikt over øvelsene og gir et godt bilde av hvordan du kan øve med denne appen.

Er du klar til å starte?

Kjøp appen i App-butikken din: