Desimal Matematikk app

Du vil kunne addere eller subtrahere med desimaler.

Denne appen hjelper barn og voksne til å bli bekvemme med å bruke desimaler.

I skolen lærer du å telle med desimaler. Det er en vanskelig del som mange barn synes er forvirrende. Denne appen hjelper barn og voksne til å bli bekvemme med å bruke desimaler. Du vil kunne addere eller subtrahere med desimaler, men også konvertere desimaler til brøktall og bruke dem sammen.

Appen fokuserer, akkurat som alle MagiWise-apper, på læringskurven. I denne appen har vi lagt størst vekt på desimaltall. Hvordan adderer, subtraherer, multipliserer og deler man med tall? Hvordan teller man dem sammen med brøktall? Alle disse spørsmålene besvares i appen.

Læringen består av et digitalt treningshefte med enkle trinnvise instruksjoner og tydelige øvelser. Appen inneholder 32 forskjellige leksjoner med instruksjoner og fem tester. Leksjonene er blitt delt inn i seks seksjoner:

This exercise is about to set decimals on number line.

En linje med desimaltall

Først må vi forstå hvordan man lager desimaler, f.eks. ved å vite hvilke tiendedeler som er mellom 1 og 2.

Learn to set decimals in order from low to high.

Sammenligne desimaltall

Hvilke desimaler er større enn andre? Vi lærer å finne ut verdien av tall med tiendedeler og hundredeler.

How to add decimals together?

Addere med desimaltall

Den første øvelsen forklarer hvordan man adderer desimaltall ved hjelp av en linje med tall. Det neste trinnet er å addere dem til vanlige summer, og til slutt lærer du hvordan du adderer med store tall som har mange nummer.

How to subtract decimals?

Subtrahere med desimaltall.

Når du har lært hvordan du adderer desimaler, lærer du hvordan du subtraherer med dem. Leksjonene starter igjen med enkle utfordringer, men slutter med tall som har mange desimaler.

Learn multiplications with decimals.

Multiplisere og dele desimaler

I denne delen fokuserer vi på å multiplisere og dele desimaler med 10, 100 eller 1000. Tanken er å få bedre forståelse for desimaltall. Et desimal representerer en tiende, et hundre eller en tusendel av et heltall. Du må forstå hvordan dette gjøres før du blander desimaler med brøktall.

Learn to add fractions with decimals.

Bruk brøktall og desimaler sammen

I denne siste delen lærer du hvordan du konverterer en brøkdel til desimaler. Når du kan konvertere brøktall til desimaler, kan du raskt addere eller subtrahere med dem.

Til slutt kan du teste deg selv og se om du virkelig forstår hvordan du teller desimaler ved å løse oppgaver du trente på i løpet av leksjonene.

Hvis du vil bruke appen i klasserommet, er det viktig å vite at appen støtter flere brukerkontoer, og fungerer også sammen med Schoolwork-appen.

Do you want to see the app?

This promotional video shows an overview of the exercises and gives a good picture of how you can practice with this app.

Ready to start?

Buy the app in your own app store: