Select Page

Decimaler Matematik app

Du kommer att kunna addera eller subtrahera med decimaler

Den här appen hjälper barn och vuxna att bli bekväma med att använda decimaler.

I skolan lär du dig att räkna med decimaler. Det är ett knepigt moment och många barn tycker att det är förvirrande. Den här appen hjälper barn och vuxna att bli bekväma med att använda decimaler. Du kommer att kunna addera eller subtrahera med decimaler, men även omvandla decimaler till bråktal och använda dem tillsammans.

Appen fokuserar, precis som alla MagiWise-appar, på inlärningskurvan. I denna app har vi därför lagt störst vikt på decimaltal. Hur adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar man med tal? Hur räknar man med dem tillsammans med bråktal? Alla dessa frågor besvaras i appen.

Lärandet består är ett digitalt övningshäfte med enkla steg-för-steg-instruktioner och tydliga övningar. Appen innehåller 32 olika lektioner med instruktioner och fem tester. Lektionerna är indelade i sex avsnitt som följande:

Denna övning är på väg att ställa in decimaler på antal.

En linje med decimaltal

Först måste vi förstå hur man skapar decimaler, t.ex. genom att veta vilka tiondelar som är mellan 1 och 2.

Lär dig beställa decimaltalen från lågt till högt.

Jämföra decimaltal

Vilka decimaler är större än andra? Vi lär oss att ta reda på värdet av tal med tiondelar och hundradelar.

Hur läggs decimaltal samman?

Addera med decimaltal

Den första övningen förklarar hur man adderar decimaltal med hjälp av en linje med siffror. Nästa steg är att lägga ihop dem i vanliga summor, och slutligen lär du dig att addera stora nummer med många siffror.

Hur subtraheras siffror med decimaler?

Subtrahera med decimaltal

När du har lärt dig hur du adderar med decimaler får du lektioner om hur man subtraherar dem. Lektionerna börjar återigen med enkla utmaningar men slutar med siffror som har många decimaler.

Lär dig multiplikationer med decimaler.

Multiplicera och dividera decimaltal

I det här avsnittet fokuserar vi på hur man multiplicerar och dividerar decimaler med 10, 100 eller 1000. Tanken är att du ska få en bättre förståelse för decimaltal. En decimal representerar en tiondel, en hundradel eller en tusendel av ett heltal. Man måste förstå hur detta görs innan man börjar blanda decimaler med bråktal.

Lär dig att lägga till bråk med decimaler.

Använda bråktal och decimaler tillsammans

I det här sista avsnittet lär du dig hur du omvandlar ett bråktal till ett decimaltal. När du kan omvandla bråktal till decimaler kan du snabbt addera eller subtrahera dem.

Slutligen kan du testa dig själv och se om du verkligen förstår hur man räknar med decimaler genom att lösa uppgifter som du tränat på under lektionerna.

Om du vill använda appen i klassrummet är det viktigt att veta att appen stöder flera användarkonton och också fungerar tillsammans med Schoolwork-appen.

Vill du se appen?

Denna reklamfilm visar en översikt över övningarna och ger en bra bild av hur du kan träna med den här appen.

Är du redo att börja?

Köp appen i din App Store:

logo Magiwise